Prof. Michał Królikowski

Adwokat & partner zarządzający

Prof. UW dr hab. Michał Królikowski

Adwokat & partner zarządzający
michał królikowski

Michał Królikowski jest profesorem Uniwersytetu Warszawskiego, drem hab. nauk prawnych, uznanym specjalistą w zakresie prawa i procedury karnej. Wykładał również w Cardiff Law School (Walia), na wydziałach prawa w Slazburgu (Austria) i Stirling (Szkocja), a także w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.

Jest arbitrem Sądu Polubownego przy Prokuratorii Rzeczpospolitej.

W latach 2006—2011 był dyrektorem Biura Analiz Sejmowych, odpowiedzialnym za obsługę prawną Marszałka Sejmu, Szefa Kancelarii Sejmu i organów Sejmu w procesie legislacyjnym i bieżących funkcjonowaniu. Odpowiadał wówczas także za obsługę reprezentowania Sejmu RP w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym.

W latach 2011—2014 był wiceministrem sprawiedliwości w randze podsekretarza stanu, odpowiedzialnym za proces legislacyjny. Kierował pracami nad nowelizacją prawa i procedury karnej, odpowiadał za nowe prawo restrukturyzacyjne, ustawę o sprawcach niebezpiecznych, spółkę z o.o. z udziałami beznominałowymi. Reprezentował rząd w procesie legislacyjnym w Radzie Unii Europejskiej w zakresie prawa karnego i prawa prywatnego, był członkiem Komitetu ds. Unii Europejskiej Rady Ministrów. Reprezentował Ministra Sprawiedliwości w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym.

W latach 2009—2015 był członkiem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego. Obecnie pełni taką funkcję w Doradczym Komitecie Prawnym przy Ministrze Spraw Zagranicznych.

Do listopada 2016 roku był partnerem kancelarii „Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy”. 

Jest doświadczonym praktykiem, co wykorzystuje w dydaktyce studentów i aplikantów.

Opublikował ponad sto prac z zakresu prawa karnego, procesu karnego i prawa konstytucyjnego, a także takich dziedzin jak manipulacje na rynku finansowym czy prawo restrukturyzacyjne. W literaturze prawa karnego jest autorem rozpoznawalnym i wpływowym, cenionym przez doktrynę i orzecznictwo. Wypromował trzech doktorów nauk prawnych, uczestniczył jako recenzent w wielu przewodach habilitacyjnych i doktorskich.

Dla praktyki wiodące znaczenie ma wielotomowy, autorytatywny Komentarz do Kodeksu Karnego (red. M. Królikowski, R. Zawłocki), wydany w serii Duże Komentarze Becka.

Jest również członkiem Zespołu Ekspertów Konferencji Episkopatu Polski ds. Bioetycznych; wydał książkę-wywiad rzekę z abp. Henrykiem Hoserem SAC.

W naszym zespole jest postacią wiodącą, cieszącą się zaufaniem i atencją klientów oraz rozpoznawalną w organach wymiaru sprawiedliwości. Ma angielskie poczucie humoru.