Nowe uprawnienia operacyjne Policji

Nowe uprawnienia operacyjne Policji

Postanowienie SN z dnia 28 stycznia 2016 r. sygn. akt. I KZP 12/15 Sąd Apelacyjny we W. zwrócił się do Sądu Najwyższego o rozstrzygnięcie, czy dopuszczalnym w postępowaniu karnym jest dowód z materiałów pozyskanych w drodze stosowania kontroli operacyjnej, o której...
Dwukrotne skazanie za to samo

Dwukrotne skazanie za to samo

Uchybienie polegające na dwukrotnym przypisaniu oskarżonemu części okresu przestępczego działania, gdy ustalony w zaskarżonym kasacją wyroku okres przestępczego zachowania oskarżonego obejmował również działania popełnione zarówno przed, jak i po okresie jego...
Przepisy przejściowe przy wyroku łącznym

Przepisy przejściowe przy wyroku łącznym

Wraz z dniem 15 lipca 2015 roku, przepisy k.k. dotyczące zasad obliczania i wymiaru kary łącznej uległy zmianie. W normach intertemporalnych zawarto lex specialis wobec art. 4 k.k. w zakresie przepisów o karze łącznej, stanowiąc iż nowych przepisów nie stosuje się do...