Aktualności

Blog, na którym zamieszczamy komentarze do orzecznictwa oraz bieżące informacje związane z działalnością kancelarii i nie tylko

Aktualności

Blog, na którym zamieszczamy komentarze do orzecznictwa oraz bieżące informacje związane z działalnością kancelarii i nie tylko

Nowe uprawnienia operacyjne Policji

Postanowienie SN z dnia 28 stycznia 2016 r. sygn. akt. I KZP 12/15 Sąd Apelacyjny we W. zwrócił się do Sądu Najwyższego o rozstrzygnięcie, czy dopuszczalnym w postępowaniu karnym jest dowód z materiałów pozyskanych w drodze stosowania kontroli operacyjnej, o której...

Dwukrotne skazanie za to samo

Uchybienie polegające na dwukrotnym przypisaniu oskarżonemu części okresu przestępczego działania, gdy ustalony w zaskarżonym kasacją wyroku okres przestępczego zachowania oskarżonego obejmował również działania popełnione zarówno przed, jak i po okresie jego...

Przepisy przejściowe przy wyroku łącznym

Wraz z dniem 15 lipca 2015 roku, przepisy k.k. dotyczące zasad obliczania i wymiaru kary łącznej uległy zmianie. W normach intertemporalnych zawarto lex specialis wobec art. 4 k.k. w zakresie przepisów o karze łącznej, stanowiąc iż nowych przepisów nie stosuje się do...

Oszustwo w obrocie gospodarczym

Nowy wyrok, w którym sąd karny prawidłowo stosuje przepisu prawa karnego w obrocie gospodarczym, przekonując, że to co legalne - nie może być przestępstwem. Wyrok SA w Katowicach z dnia 4 sierpnia 2016 roku – II Aka 254/16 P.D. Został oskarżony o czyn z art 286 § 1 w...